Suunnittelu

Suunnittelu on metallirakenteiden valmistusketjun ensimmäinen
vaihe. Tilaajalla on yleensä käytössään arkkitehdin tekemä piirustus tai luonnos. Laadimme niiden pohjalta lujuuslaskelmat,
valitsemme sopivat materiaalit ja mallinnamme 3D-mallin kohteesta.

Kun tekemämme malli on saanut tilaajan hyväksynnän, laadimme valmistus- ja asennustöissä tarvittavat työpiirustukset.

image001 image002 image003
Idea

  • Asiakkaan toive
  • Luonnos
  • Arkkitehdin tekemä piirustus
Tekninen suunnitelma

  • Lujuuslaskelmat
  • Optimaalisen ratkaisun löytäminen
  • 3D malli
Työpiirustukset

  • Materiaalien spesifikaatiot
  • Työpajapiirustukset
  • Asennuspiirustukset